Новини

Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.
22.10.2020
З А П О В Е Д РД-01-609 от 21.10.2020 г.  На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение №...

Kонкурс за написано есе или рисунка под надслов „Да помним нашите будители!“
20.10.2020
ОБЯВА - ПОКАНА За участие в конкурс под надслов „Да помним нашите будители!“ По случай 1-ви ноември – Денят на народните будители, МКБППМН при община Струмяни, обявява конкурс за написано есе или рисунка под надслов „Да помним нашите будители!“ Целите на конкурса са: Да бъдат запазени и популяризирани българските традиции, като бъдат разпространявани сред младите хора. Да се запази родовата памет и да се помнят делата на българските просветители и будители. Да се насърчават талантливи младежи да показват своите способности и умения чрез създаването на художествени произведения. В първа секция - „Конкурс за рисунка“, условията са следните: Рисунките трябва да бъдат на картон. Няма ограничения в техниката....

Покана за партньорство
19.10.2020
ПОКАНА Във връзка с подготовка и кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. чрез подхода водено от общностите местно развитие по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ и съгласно т.11 и т. 12 от „Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. чрез подхода водено от общностите местно развитие“.             Община Струмяни отправя покана за партньорство към детски градини, училища и...

ПРИЗИВ-СЪОБЩЕНИЕ
16.10.2020
Уважаеми жители на Община Струмяни,Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка  до 30 ноември 2020 г. и предвид завишения брой на регистрираните  лица с положителни проби за Ковид - 19 в област Благоевград, Общинска администрация Струмяни призовава за стриктно спазване на  мерките за ограничаване  разпространението на заболяването от корона вирус инфекцияВъв връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка  до 30 ноември 2020 г. и предвид завишения брой на регистрираните  лица с положителни проби за Ковид - 19 в област Благоевград, Общинска администрация Струмяни призовава за стриктно спазване на  мерките за ограничаване  разпространението на заболяването от корона вирус инфекция(Covid_19).С цел...

Напомняне за спазване на противо-епидемичните мерки
07.10.2020
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г. в Република България, както и предвид завишения брой на регистрираните заболели лица в област Благоевград, молим за Вашата акуратност и съдействие за спазване на всички въведени противо-епидемични мерки за ограничаване на заразата на територията на община Струмяни.Моля да спазвате стриктно следните мерки:1. Когато се намирате в закрити обществени места е задължително да имате поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата!2. Избягвайте събирането на групи и  посещения в закрити обществени места (ресторанти, кафенета  и др.) !3. Използвайте по...

Празника на „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“
07.10.2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г. СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА-СИМИТЛИ,КРЕСНА И СТРУМЯНИ” ПОКАНА Уважаеми Дами и Господа, жители и гости на община Симитли, община Струмяни и община Кресна,С удоволствие Ви каня на Празника на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, който ще се проведе на 09.10.2020 г. и 10.10.2020 г. в гр.Симитли със следните планувани събития:- Официално откриване на първия празник на МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни"- Офис на открито- Организиране на изложение за възможностите за туризъм на територията на МИГ...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?