Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 2 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 28.11.2019 год./ четвъртък /  от  18:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на председател на Общински съвет Струмяни.

/Вносител:Георги Фильов – Общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение / 

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?